[ Home ]    [ Moldavian Csángó Project ]    [ Photography]    [ Bagpipes ]    [ Music ]    [ Market Place ]    [ Favorite Links ]    [ Contact ]


 

 

 

Furulya School in Klézse 

Moldavia, Romania

 

Magyarul / Hungarian

When Ferenc first learned of the furulya school in Klézse, Istvan Legedi, considered the best furulya (six-holed flute/recorder) player of the village, was teaching the children how to play the local music.  But Ferenc discovered that the school did not have nearly as many furulya's as they had students who wanted to learn to play on them.  We felt we needed to help them.

We put out the word that we were looking for financial help to purchase furulya's for the school.  Enough donations came in to allow us to make the purchase.  We found the Susato 6-Hole model that, with some modifications, became the best choice for the students.  We purchase 12 of them and Ferenc delivered the furulya's during his next trip to Klézse. 

During the summer of 2005, Ferenc presented the Furulya School in Klézse with the gift of 12 furulya's. 

 

István Legedi (in the blue shirt) is playing on the new furulya's 

with five of his students.  Ferenc is on the left.

Photograph: György Kotyor Balán 

If you would like to help the Furulya School, you can contact

András Duma, Director of Szeret Klézse Fund, a non-profit organization

 which runs the Furulya School (you will have to write in Hungarian or Romanian):

  aduma@xnet.ro

 

Visit to András Duma's home.

The stones on the ground are András's 

collection of "stone heads / heads of idols"

András (on the left) and Ferenc are pictured in the photograph.

Photograph: Dániel Duma 

 top

Furulyák a klézsei gyermekeknek.

Moldva, Románia

 

English / Angolul

Vers

Amikor először hallottam arról hogy furulya iskolát indítottak Legedi István vezetésével Klézsén, örömmel töltött el a gondolat. Ime végre valaki a faluja zenéjét magas szinten adhatja tovább, taníthatja azt saját faluja gyermekeinek, a gyermekek szülőfalujuk zenéjét tanulhatják “tiszta forrásból”. 

Azt is észrevettem, hogy nem jut furulya minden tanulónak, de jól tudom az otthoni gyakorlás nélkül nehéz elképzelni eredményes zenetanulást. Tudtam hogy segíteni kell hangszerek vásárlásával a klézsei furulyás növendékeknek. Haza érkezve pénzgyűjtést kezdtünk, és elég adomány jött össze 12 hangszer megvásárlására. 

A Susato 6 lyukú modeljét választottam, hosszú mérlegelés után.

Ezek az eredetileg ír zenére kifejlesztett hangszerek, stabilak, azonosan jó minőségűek és nem utolsósorban elviselik a kemény bánásmódot is. Valamint hangolhatóak! Szükség volt a furulya “csőrének” módosítására hogy a moldvai fúvás-móddal is fújható legyen a furulya. Ezt az átalakitást magam végeztem el.

Következő utamon személyesen adtam át a hangszereket Duma Andrásnak a Szeret-Klézse Alapitvány elnökének és Legedi Istvánnak a furulyások oktatójának! 

2005 nyarán Ferenc 12 furulyát adott át a klézsei gyermekeknek.

 

 

Legedi László István (kék ingben), a furulyások mestere, 

taníványaival.  Ferenc a bal oldalon áll.

Foto: Balán Kotyor György

 

Ha módjában áll segíteni/támogatni a Furulya Iskolát 

kapcsolatba léphet Duma Andrással a Szeret-Klézse Alapítvány 

és a Furulya Iskola vezetőjével:   aduma@xnet.ro

Latogatóban Duma András házánal.

A kövek a földön András "köfej/bálványfej" gyüjteménye.

A képen András (balra) és Ferenc.

Foto: Duma Dániel

Duma András e verssel köszönte meg a furulyák ajándékozását:

Tobak Ferencnek aki Táltos Szerzetes.

Nagy hegyek karanájából
Hanfaglaló világából
Meg szököt nemzet részünk
A mit csak mi meg értünk

Etelközi maradatok
Erősödő áldazatok
Ugy mint ők mi is voltunk
S mindegyeknek maradunk

Aztán porból por válik
Sárban meg erősödik
S fel támad lelkesedés
Az újból meg születés

S igy az élet pipa füste
Kinek Tobak az ő neve
El sétált Etelközbe
Nem adáb csak Klézsébe

Fel keresve táltasokat
Idevaló maradtokat
Melyek tudnak táncolni
Táncolni és sőtülni1

Látván, hogy már van it remény
Küzködéses az is kemény
Ugy döntöt kell üzeni
Hireket ide hozni

Hirekkel az emléket
Ezzel a tovább létet
Értesitve változást
Nem engedve mulasztást

Meg tére már Feri ide
Kilenc sőtüvel kezébe
Át adva kilenc fiunok
Tátosi növelő nyamnak2

Hármat adva háramnak
Mint három ős táltosnak
Tátoskodva tátasok
Hitet fel es olvastok

Melyből let tizenhárom
Eből ki esve károm
Meg maradva tizenkető
Mint apró szentekben vessző

S vevé vivé hirünket
Fel ismeri létünket
Új évi köszöntésünkbe
Egyben májd a másik részben


Igy meg tére oda hoza
Befagadó országába
S növeli tátosokat
Megszülő Táltosokat

Áld meg urom Magyarokat
Ne adgyál már csak házakat
Tortsd meg kérem lelküket
Magyar világ részüket

Legyünk egyek nagy világon
Legyünk meg emberi ágon
Ugy mint emberi kéncsek
Virág bimbó érménycsek

S ez áltol nagy köszönettel
Irak verset Tisztelettel
Kedves Unokáinknak
El szakodat barátinknak

Az mi Magyar testvéreknek
Dolalva kis részi kincseel
Mind föld bolygó kereknek
Meg menthető Édennel.


2007-04-29 Duma -István András

1 sőtülni = furulyázni
2 nyamnak = rokonnak

 top

[ Home ]    [ Moldavian Csángó Project ]    [ Photography]    [ Bagpipes ]    [ Music ]    [ Market Place ]    [ Favorite Links ]    [ Contact ]